Eurrhypis pollinalis

Crambidae – Wachlarzykowate
Obie pary skrzydeł brunatne do brunatnoczarnych z dwiema parami białych plam. Przednie skrzydło jasno przyprószone; w polu nasadowym czarna plamka obrzeżona białymi paskami.

Austria 29.04.2022 Fot. Michael Knapp

Austria 29.04.2022 Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany sporadycznie; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Suche leśne polany, wrzosowiska, murawy, zbocza z wystawą południową
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na południu i wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczodrzyku czerniejącym Cytisus nigricans oraz na złotokapach, janowcach i żarnowcach
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji – 3 inne, podobnie ubarwione europejskie gatunki z rodzaju nie występują w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. E.pollinalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply