Episyron gallicum – Opylec śródziemnomorski

Pompilidae – Nastecznikowate
Znany także jako opylec ciemny. Ubarwienie w większości czarne. U samicy białe plamki na tergitach 3 i 5. Golenie całkowicie czarne. Przednia goleń wyraźnie owłosiona. Nasadowy człon (basitarsus) przedniej stopy z trzema szczecinkami. Skrzydła przednie z rozległym przyciemnieniem wierzchołkowym.

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadki i nieliczny, obserwowany sporadycznie. Znany z ledwie kilku izolowanych stanowisk – w tym jedno z Wyżyny Łódzkiej (pojedynczy osobnik odnaleziony przez Bogusława Soszyńskiego). Ostatnia obserwacja pochodzi z 2004 roku CR CR
  2. Biotop. Gatunek wybitnie termofilny. Zasiedla murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7.5-12 mm, samca 6-9 mm
  4. Aktywność. Lipiec – pierwsza połowa września
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Spadź, nektar; chętnie odwiedza rośliny z rodzin Apiaceae i Asteraceae. Dla larw samice łowią pajaki z rodziny Araneidae, być może także z innych rodzin
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju na przedniej goleni obecnych jest co najwyżej kilka włosków. U Episyron albonotatum na nasadowym członie przedniej stopy występują 4 a nie 3 szczecinki. U tego gatunku białe plamki występują też na drugim tergicie. U Episyron albonotatum i Episyron rufipes środkowe golenie są w większości przypadków choć częściowo czerwone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak