Chilo phragmitella – Wachlarzyk trzciniaczek

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła w stanie spoczynku złożone dachówkowato, niekiedy zachodzące na siebie. Ich tło jaśniejsze u samicy, zmienne – zwykle jednolicie żółtoszare, lub brązowawe z chaotycznie rozlokowanym drobnym plamkowaniem; pojedyncza plamka w środku skrzydła większa i wyraźniejsza od pozostałych. U niektórych osobników skrzydła pozbawione plamkowania. Głaszczki uderzająco długie.

Chilo

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

Ch.phragmitella

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, trzcinowiska, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Rs 24-40 mm; samica przeciętnie większa od samca
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach trzcin i mann
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z nadrodziny Pyraloidea o niepozornie ubarwionych, dachówkowato składanych skrzydłach, zwłaszcza Donacaula forficella i Schoenobius gigantella – identyfikacja bywa trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.phragmitella w bazie BioMap
  10. P.phragmitela na Lepiforum

avidal

Leave a Reply