Donacaula forficella

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie jasne – od białawych po żółte z mniej lub bardziej intensywnym, brunatnym przyprószeniem, które przy przedniej krawędzi skrzydła zagęszcza się tworząc wyraźną, choć rozmytą smugę. Bliżej tylnej krawędzi skrzydła obecne trzy drobne, brunatne bądź czarne plamki, które mogą zanikać.

Dąbrówka (nad Narwią) 31.07.2014 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Podmokłe łąki, pobrzeża wód, szuwary, rowy melioracyjne, mokradła
  3. Wymiary. Rs 21-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek września
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na turzycach, trawach, trzcinach i mannach
  7. Podobne. U Donacaula mucronella brak ciemnych plamek na przednim skrzydle, a u Chilo phragmitella ciemna smuga na przednim skrzydle jest mniej wyrazista, lub całkiem jej brak
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. D.forficella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply