Schoenobius gigantella – Szuwarnik wielki

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła w stanie spoczynku złożone dachówkowato, niekiedy zachodzące na siebie. Ich tło zmienne – zwykle jednolicie żółtoszare, lub żółtobrązowe – u samicy zwykle pozbawione wyraźnego plamkowania, u samca na ogół z chaotycznie rozrzuconymi na całej powierzchni skrzydeł ciemnymi plamkami a często także z łączącymi je ciemnymi smugami. Głaszczki uderzająco długie.

Schoenobius

Łódzkie 07.07.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

S.gigantella male

Łódzkie 07.07.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Podmokłe łąki, rowy melioracyjne, brzegi zbiorników wodnych, mokradła
 3. Wymiary. Rs samicy 41-48 mm. Rs samca 20-25 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach mann i trzcin
 7. Podobne. Liczne inne gatunki z nadrodziny Pyraloidea o niepozornie ubarwionych, dachówkowato składanych skrzydłach, zwłaszcza Donacaula forficella i Chilo phragmitella – identyfikacja bywa bardzo trudna
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. S.gigantella w bazie BioMap
 10. S.gigantella na Lepiforum
 11. Wymowa: shenobius gigantella

avidal

Leave a Reply