Cynaeda dentalis – Cyneda zębata

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła białe z nieregularnym, brązowym deseniem i brunatnoczarnymi, silnie zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi. Brzegi skrzydeł z charakterystycznymi „zębami” utworzonymi przez silnie wzniesione łuski – odpoczywający na roślinie motyl jest bardzo trudny do zauważenia.

Mikoszewo 02.08.2020 Fot. Alek Brzozowski

Mikoszewo 02.08.2020 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony i miejscami liczny, lecz imagines rzadko obserwowane
  2. Biotop. Skraje lasów, przydroża, przytorza, polany, ugory, łąki
  3. Wymiary. Rs 21-31 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście farbowników i żmijowców
  7. Podobne. W krajowych warunkach nie do pomylenia; na południu Europy występują bardzo podobne Cynaeda forsteri i Cynaeda gigantea
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i identyfikacji jest Alek Brzozowski
  9. C.dentalis na Lepiforum

avidal