Xyleborinus saxesenii – Drwalniczek Saksesena

Curculionidae – Ryjkowcowate
Znany też jako rozwiertek Saksesena. Ciało walcowate, błyszczące, czerwonobrunatne. Ząbki na ścięciu pokryw stosunkowo duże.

Międzylesie p.Warszawą 01.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Międzylesie p.Warszawą 01.04.2021 Widoczne wgłębienia wierzchołkowe na pokrywach Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.4 mm
  4. Aktywność. Rójka od końca marca do maja. Imagines zimują w korzeniach lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się młodymi pędami drzew iglastych i liściastych. Polifagiczne larwy żerują w bielu rozmaitych drzew liściastych i iglastych; odżywiają się drzewnikiem i strzępkami grzybni porastającymi chodniki – często znajdowane w dębach, bukach i brzozach, zwłaszcza tych na wilgotnych terenach. Jak inni przedstawiciele plemienia Xyleborini, drwalniczki te rozwijają się w wywierconym przez samicę systemie kanałów w drewnie, przerośniętym grzybnią tzw. grzybów ambrozjowych, którą odżywiają się larwy. W żerowisku samice potomne mogą asystować matce w opiece nad larwami. Znane Xyloborini są haplodiploidalne, a w żerowiskach tego gatunku rozwija się zwykle tylko kilka samców potomnych (tu: 0-3 osobniki), które są nielotne, mniejsze od samic i „skazane“ na zapładnianie dziesiątek sióstr (tzw. local mate competition – LMC). Samice niezapłodnione (przez braci!) w żerowisku nie rodzą potomstwa albo opuszczają żerowisko zakłądając nowe, gdzie rodzą tylko synów
  7. Podobne. Inne korniki, w tym wyraźnie rzadszy Xyleborinus attenuatus (ząbki na ścięciu pokryw są mniejsze)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. X.saxesenii w bazie BioMap

Międzylesie p.Warszawą 01.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply