Pityogenes chalcographus – Rytownik pospolity

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało zwarte, krępe. Głowa i przedplecze samicy brązowe, samca brunatnoczarne. Pokrywy relatywnie krótkie – ich długość osiąga 1.50-1.55 szerokości. Pokrywy kasztanowobrązowe, wyraźnie zaciemnione w części nasadowej. Tylna część pokryw silnie lśniąca. W tylnej części każdej z pokryw trzy zęby osadzone na niewielkich, ale zauważalnych wypukłościach – odległość między zębami mniej więcej taka równa.

Nisko 14.07.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 14.07.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 14.07.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Pospolity, zwłaszcza w górach i w Puszczy Białowieskiej
  2. Biotop. Głównie lasy; imagines i larwy zasiedlają głównie świerki, rzadziej inne drzewa iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 1.8-2.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Imagines żywią się młodymi pędami świerków i innych drzew iglastych. Larwy drążą chodniki zwykle w górnych częściach strzał i gałęziach świerków oraz innych drzew iglastych
  7. Podobne. Bardzo podobne, ale znacznie rzadsze Pityogenes saalasi i Pityogenes trepanatus różnią się dłuższymi pokrywami – ich długość osiąga 1.6-1.7 szerokości. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju można odróżnić po odległościach między zębami na pokrywach – zwykle ząb wierzchołkowy jest bardziej oddalony od położonych bliżej siebie zębów przedniego i środkowego
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. P.chalcographus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply