Coccidula scutellata – Mnożyca szuwarówka

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało stosunkowo słabo wyniesione, jak na biedronkę. Głowa, przedplecze i pokrywy żółtopomarańczowe – na każdej z pokryw 3 ciemne, owalne plamy; przy złożonych pokrywach plamy nasadowe zlewają się ze sobą.

Cocc. scutellata

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018

C.scutellata

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018

C scutellata

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018

  1. Liczebność. Pospolita, często niezauważana
  2. Biotop. Otwarte tereny podmokłe, zwłaszcza szuwary przybrzeżne przy wodach stojących i na torfowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania dzięki charakterystycznemu układowi plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.scutellata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply