Chrysolina varians – Złotka dziurawcówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, metalicznie lśniące, gęsto i równomiernie punktowane, fioletowe, granatowe, miedziane, wiśniowe, zielone lub złoto-zielone.

Ch.varians

Zachodniopomorskie 10.04.2019 Fot. Augustyna

Warszawa – Las Kabacki 20.05.2015 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, przydroża, ugory, zbocza, przytorza, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm; zalicza się do najmniejszych złotek
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach dziurawców
  7. Podobne. Inne złotki są na ogół większe; mimo to identyfikacja może sprawiać trudności. Podobne są także inne stonkowate, np. Plagiodera versicolora
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Marek W.Kozłowski
  9. Ch. varians w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply