Chrysolina varians – Złotka dziurawcówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, metalicznie lśniące, gęsto i równomiernie punktowane, fioletowe, granatowe, miedziane, wiśniowe, zielone lub złotozielone.

Ch.varians

Zachodniopomorskie 10.04.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, przydroża, ugory, zbocza, przytorza, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm; zalicza się do najmniejszych złotek
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach dziurawców
  7. Podobne. Inne złotki są na ogół większe; mimo to identyfikacja może sprawiać trudności. Podobne są także inne stonkowate, np. Plagiodera versicolora
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. Ch. varians w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply