Leptidea sinapis/juvernica – Wietek gorczycznik/Wietek irlandzki

Pieridae – Bielinkowate
Delikatnej budowy, wiotkie motyle o białych, lekko przyprószonych skrzydłach. Gąsienice zielone.

Widzew 21.04.2010

Łódź – Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

Widzew 21.04.2010

  1. Liczebność. Dość pospolite, średnio liczne
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach motylkowatych, chętnie na groszku
  7. Podobne. Dwa tytułowe gatunki możliwe do rozróżnienia na podstawie analizy genitaliów. Leptidea reali w Polsce nie występuje – UWAGA! – dane o jego obecności w Polsce są nieaktualne. Od pozostałych gatunków można go oddzielić wyłącznie poprzez badanie genetyczne ( różnice tkwią w liczbie chromosomów ). Bielinki z rodzaju Pieris są masywniejsze
  8. L.sinapis w bazie BioMap
  9. L.juvernica na Lepiforum
Widzew 04.07.2012 Zaloty

Łódź – Widzew 04.07.2012 Zaloty

Dodaj komentarz