Ocypus nitens – Zbójca leśny

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie ciała matowoczarne, łącznie z nogami i czułkami. Głowa masywna szersza od przedplecza. Pokrywy skrzydłowe krótsze od przedplecza. Na przedpleczu wyraźny szew

Łuków 09.05.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, pola, ogrody, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 12-20 mm.
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. O.nitens w bazie BioMap

Leave a Reply