Monodontomerus obscurus

Torymidae – Raniszkowate
Poprzednio po nazwą Monodontomerus obsoletus. Głowa owalna, oczy czerwonobrązowe. Ciało błyszczące, czarne, zwykle z zielonkawym, bądź miedzianym, metalicznym połyskiem. Pokładełko dobrze widoczne o długości dochodzącej do niemal 2 mm. Uda ciemne, golenie i stopy w znacznej mierze żółte. Czułki czarne, tylko u podstawy czerwone.

M obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 24.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 24.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M.obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 30.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M.obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 18.06.2019 ♂ Fot. Magdalena Williams

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie znajduje gniazda gatunków żywicielskich – dzikich pszczół
  3. Wymiary. Samica 3-5 mm. Samiec 2-3 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień; sporadycznie już w kwietniu
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny – nektar i spadź. Larwy są parazytoidami wielu gatunków dzikich pszczół; często znajdowane w gniazdach murarek. Zjadają pyłek i nektar zgromadzone w gniazdach gatunków żywicielskich, oraz ich poczwarki  sparaliżowane wcześniej przez samice
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są bardzo trudne do odróżnienia – fotografie przedstawiają jeden z nich
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Magdalena Williams Marek W.Kozłowski Meadowlark
M.obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 13.05.2019 Larwy Fot. Magdalena Williams

M.obscurus.

Kalwaria Zebrzydowska 11.05.2019 Fot. Magdalena Williams

M obscurus.

Kalwaria Zebrzydowska 16.05.2019 Poczwarki Fot. Magdalena Williams

M obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 31.05.2019 Liczba pasożytów znajdowanych w gnieździe murarek bywa znacząca – tutaj poczwarki zebrane z gniazda Osmia bicornis  Fot. Magdalena Williams

Warszawa-Ursynów 07.10.2008 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

M.obscurus.

Kalwaria Zebrzydowska 30.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M.obscurus

Kalwaria Zebrzydowska 30.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M.obscurus.

Kalwaria Zebrzydowska 24.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

M.obscurus

Lubin 16.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Monodontomerus

Lubin 16.06.2019 ♀ Fot. Meadowlark


avidal

2 thoughts on “Monodontomerus obscurus

  1. O ile na fotografii 12-40-26 faktycznie jest Monodontomerus (nie widać zbyt dobrze czy to aby nie coś innego), to jest to M. aeneus. Ale przy takim zdjęciu to zgadywanka.

  2. Skoro nawet Ty nie masz pewności co do przynależności rodzajowej, będzie bezpieczniej jeśli usunę zdjęcie. Ale to za kilka dni, aby jak najwięcej zainteresowanych mogło je wcześniej zobaczyć.

Leave a Reply