Tricogena rubricosa

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Oczy rozdzielone czołem u obu płci. Policzki ze szczecinkami. Scutum szaro opylone z trzema podłużnymi, ciemniejszymi od tła smugami. Scutellum z długimi, krzyżującymi się szczecinkami apikalnymi, zwykle z brązowawym wierzchołkiem. Odwłok samicy szaro-czarny, odwłok samca z czerwonymi plamami na bokach. Uda pomarańczowo-brązowe z czarnymi kolanami. Drugi człon czułków pomarańczowo-brązowy; trzeci człon czułków wydłużony, czarny. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 bardzo wąsko otwarta.

Warszawa 29.07.2021 Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 29.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 29.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Jak większość gatunków z rodziny obserwowana nieregularnie
  2. Siedlisko. Lasy łęgowe i ich skraje, polany, zarośla, parki, oraz inne wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami równonogów – jako gatunki żywicielskie wymienia się Trachelipus rubricosa, Trachelipus rathkii i Porcellio scaber
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny a także rączyce Tachinidae (zatarczka wyraźna, wypukła) można odróżnić na podstawie detali ubarwienia i oszczecenia ciała, oraz użyłkowania
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z lipca 2021 Gabor Keresztes i eklans
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Sylvester Kociniak

avidal

Leave a Reply