Tachinidae – Rączycowate

Bardzo zróżnicowane muchy prowadzące pasożytniczy tryb życia. Żywicielami są inne owady, w nielicznych przypadkach pajęczaki, krocionogi i skorpiony. Ciało (2-20 mm)na ogół masywne, pokryte licznymi szczecinami. Skrzydła zazwyczaj przezroczyste. Zatarczka wyraźna i wypukła. Wyróżnia się cztery podrodziny.
Tachininae są parazytoidami gąsienic i poczwarek motyli.
Exoristinae porażają stadia preimaginalne motyli (jedyna podrodzina porażająca motyle dzienne) i rośliniarki, ale też szarańczaki, chrząszcze i komarnice Tipulidae.
Phasiinae skupiają się na pluskwiakach.
Dexiinae gustują w motylach (plemię Voriini) i chrząszczach.
W Polsce co najmniej 484 gatunki rączyc (za Sylwia Chomicka 2016 r).

PRZEŁĄCZ NA GALERIĘ

Actia lama
Actia spp. Wołosate 29.05.2014
Aplomya confinis - Lycenia oszczecona Dolina Nidy 07.08.2016 Samiec
Bithia spreta
Blepharipa pratensis - Polanica gruba Sangrodz 11.05.2012
Blondelia nigripes - Blondelia czarnoroga
Brachychaeta strigata
Catharosia pygmaea
Ceromya bicolor - Trzpiotka barczatkówka

Cinochira atra - Nirączka zwińcówka
Cistogaster globosa Widzew 30.07.2011 Samiec
Clairvillia biguttata

Clytiomya continua Widzew 02.07.2012
Compsilura concinnata - Wiertka haczykówka

Cylindromyia auriceps - Walcownica czarnopasa Młynek 29.06.2013 Na niebiesko zaznaczyłem dwie krzyżujące się szczecinki apikalne na scutellum
Cylindromyia bicolor - Walcownica dwubarwna
Cylindromyia brassicaria - Walcownica jagodnica C.brassicaria
Cylindromyia intermedia - Walcownica okazała

Cylindromyia interrupta - Walcownica jeżatka
Cylindromyia pilipes - Walcownica włochatka C.pilipes
Cylindromyia pusilla - Walcownica nieszczetka
Cyzenis albicans
Cyzenis jucunda Las wiączyński 17.04.2015
Demoticus plebejus - Demonia długoczułka D plebejus
Dexia rustica
Dexiosoma canninum - Wyniuch pędrakowiec
Dinera carinifrons
Dinera ferina Widzew 31.07.2014
Dinera grisescens
Dufouria chalybeata - Rozbójka tarczykowa
Ectophasia crassipennis - Paśnica tarczówkowa Młynek 04.06.2011 Samica
Ectophasia oblonga - Paśnica karminowa Widzew 08.06.2011 Samiec
Eliozeta helluo
Eliozeta pellucens
Elomya lateralis - Paśnica czarna
Epicampocera succincta
Eriothrix rufomaculata - Kraśnica wachlarzykowata Las wiączyński 28.07.2011
Erythrocera nigripes
Estheria bohemani - Esteria szara
Estheria petiolata - Esteria guniakówka
Eurithia anthophila - Makabrzyca zmierzwiona Młynek 07.08.2013
Exorista larvalum - Gąsienicówka niedżwiedziówkowata
Exorista rustica - Gąsienicówka pilarzowata
Frontina laeta - Powiernica namaszczona F laeta
Gastrolepta anthracina - Zwodnica tenebra Młynek 01.08.2013 Samiec
Gonia divisa - Czupura sówkówka

Gonia ornata - Czupura srebrnica
Gonia picea - Czupura łajdaczka Las wiączyński 24.04.2013
Gonia vacua - Czupura strachliwa Lutowiska 29.05.2013
Gymnocheta viridis - Fortelia zielona Las wiączyński 05.05.2013
Gymnosoma spp. Widzew 26.07.2014
Hemyda obscuripennis - Paradnica wyniosła Młynek 17.08.2012
Hemyda vittata - Paradnica hrabianka Młynek 04.08.2014
Huebneria affinis
Kirbya moerens

Leskia aurea - Leskia złocista
Ligeria angusticornis
Linnaemya spp.
Loewia phaeoptera
Lophosia fasciata
Lypha dubia - Rozjeżyca zwójkówka L.dubia
Macquartia grisea - Tanata szarzyca Las wiączyński 11.08.2015
Meigenia spp.
Microsoma exiguum - Wiertka ryjkowcowata
Mintho rufiventris - Najeżka motylowiec Widzew 08.09.2014
Nemoraea pellucida - Nemora zbójnica
Nemorilla floralis - Wniklica gąsienicówka
Nowickia atripalpis
Nowickia ferox Słubice Sierpień 2014 Samica
Oswaldia reducta
Oswaldia spectabilis
Pales pavida
Panzeria puparum - Worecznica sówkówka Las wiączyński 07.05.2013 Samiec
Panzeria rudis - Worecznica łuskowata Krzywe 25.05.2016 Samiec
Peleteria iavana - Peleta czerwienica

Peleteria rubescens - Peleta płowa
Peleteria ruficornis - Peleta mandrylówka

Peribaea tibialis
Phania funesta - Paśniczka ziemikówka Widzew 06.05.2014
Phasia aurigera - Paśnica królewska Lipnica Wielka 25.09.2014
Phasia aurulans - Paśnica ozłocona
Phasia barbifrons - Paśnica smolista Widzew 12.08.2012
Phasia hemiptera - Paśnica okazała Młynek 26.07.2011
Phasia obesa - Paśnica wielkogłowa 4
Phasia pusilla - Paśnica drobna
Phasia subcoleoptrata - Paśnica żółwinek Staw Parzydło 04.06.2013
Phorocera obscura - Niegodniczka pospolita Ciebłowice 23.04.2015 Samiec
Phryxe vulgaris - Zabójka wielożerna

Phyllomya volvulus - Żarlica podbielikówka
Phytomyptera spp.
Platymya fimbriata Wołosate 29.05.2014
Prosena siberita - Szarnica łąkowa Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Widoczne długie, wygięte proboscis
Ramonda spp.
Redtenbacheria insignis Las wiączyński 01.03.2015
Rondania fasciata - Rondania barwna
Senometopia spp.
Siphona geniculata - Wyżerka łąkowa
Siphona spp.
Solieria pacifica
Sturmia bella - Gładnica rusałkówka
Subclytia rotundiventris

Tachina fera - Rączyca rdzawa ŁOB 19.06.2011
Tachina grossa - Rączyca wielka Murawy Dobromierskie 01.08.2015
Tachina lurida - Rączyca barczatka Rezerwat Łaznów 21.04.2015
Tachina magnicornis - Rączyca sztyletówka Młynek 14.08.2011
Tachina ursina - Rączyca wczesna Las wiączyński 21.04.2013
Thelaira nigripes - Nieluba zeberka Widzew 22.06.2011
Thelaira solivaga - Nieluba gąsieniczanka Las żeromiński 20.07.2013 Samica
Triarthria setipennis - Skornica szara
Trixa conspersa

Voria ruralis - Szczotlicha błyszczkówka
Winthemia quadripustulata - Wintemia kapturniczanka
Zophomyia temula - Posępnica stonkówka Na fenkule włoskim
Zobacz też:
Cylindromyia rubida – Walcownica rubinowa
Cylindromyia rufifrons – Walcownica nagolica
Ectophasia leucoptera – Paśnica mglista
Rutilia quadripunctata
Trichopoda pennipes – Nemezja Merkurego
Trichopoda plumipes – Nemezja dolotka


Statystyki (na podstawie liczby odsłon)


Rok 2022
Nowickia ferox – 528
Tachina fera – 379
Gymnosoma spp. – 267
Ectophasia oblonga – 262
Ectophasia crassipennis– 249


Rok 2020
Trichopoda pennipes – 446
Peleteria pubescens – 262
Gymnosoma spp. – 251
Tachina fera – 236
Ectophasia crassipennis – 224


Rok 2018
Gymnosoma spp. – 80
 Ectophasia crassipennis – 74
Ectophasia oblonga – 73
Phasia aurigera – 65
Tachina fera – 63


Rok 2016
Nowickia ferox – 82
Tachina fera – 59
Ernestia puparum – 54
Gymnosoma spp. – 54
Ectophasia oblonga – 49

Rok 2021
Nowickia ferox – 276
Phasia aurulans – 240
Trichopoda pennipes – 232
Tachina fera – 230
Gymnosoma spp. – 191


Rok 2019
Trichopoda pennipes – 261
Ectophasia crassipennis – 143
Tachina fera – 123
Ectophasia oblonga – 119
Cylindromyia auriceps – 115


Rok 2017
 Ectophasia crassipennis – 101
Tachina fera – 75
Gymnosoma spp. – 75
Ectophasia oblonga – 68
Tachina magnicornis – 57


Rok 2015
Ectophasia crassipennis – 69
Gymnososma spp. – 69
Tachina fera – 64

Leave a Reply