Nowickia atripalpis

Tachinidae – Rączycowate
Twarz i czoło żółte. Palpi (głaszczki) jednolicie czarne lub ciemnobrązowe. Scutum czarne. Odwłok czarny z żółtymi plamami na bokach, rozleglejszymi u samicy – plamy na tergicie 5-tym stosunkowo duże, zajmują od 30% do 50% powierzchni tergitu. Czarny pas biegnący przez środek odwłoka często jest rozerwany.

Chociszewo 05.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Lokalna, rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, kwietne łąki; preferuje tereny górskie i podgórskie
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są przypuszczalnie parazytoidami gąsienic motyli z rodzin Erebidae i Noctuidae, jednak gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. U Nowicka ferox palpi (głaszczki) są czarno-żółte lub brązowo-żółte, a pomarańczowe plamy na tergicie 5 są mniejsze – zajmują od 5% do 30% powierzchni tergitu. Rzadsza Nowickia marklini różni się ubarwieniem odwłoka i bogatszym oszczeceniem tergitu 2-ego. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują – różnią się m.in detalami ubarwienia odwłoka
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply