Tachina grossa – Rączyca wielka

Tachinidae – Rączycowate
Wielka, czarna, mocno oszczecona rączyca o żółtej głowie. Scutum i scutellum czarne. Na odwłoku brak jakichkolwiek barwnych plam. Nogi całkowicie czarne.

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

  1. Status. Bardzo rzadka. Wykazywana pojedynczo z nielicznych, rozproszonych stanowisk w całym kraju VU VU
  2. Siedlisko. Wrzosowiska, leśne polany i skraje lasów, łąki, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są endoparazytoidami gąsienic dużych motyli. Wymienia się m.in. Macrothylacia rubi, Dendrolimus pini, Lasiocampa quercus, Lasiocampa trifolii
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju są wyraźnie mniejsze i nigdy nie mają całkowicie czarnych nóg. Również mniejsze gatunki z rodzaju Nowickia nie mają zupełnie czarnego odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀


avidal

Leave a Reply