Tachina grossa – Rączyca wielka

Tachinidae – Rączycowate
Wielka, czarna, mocno oszczecona rączyca o żółtej głowie. Scutum i scutellum czarne. Na odwłoku brak jakichkolwiek barwnych plam. Nogi całkowicie czarne.

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Wykazywana pojedynczo z nielicznych, rozproszonych stanowisk w całym kraju VU VU
  2. Biotop. Wrzosowiska, leśne polany i skraje lasów, łąki, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – rączycę wielką obserwowałem 2 sierpnia 2015 roku na baldachu w Przedborskim Parku Krajobrazowym koło miejscowości Zagacie. Zdjęcie jest jednak zbyt nieostre, aby je tu umieszczać –  tym bardziej, ze dzięki uprzejmości Łukasza Mielczarka zdołałem zrobić lepsze fotografie osobnikowi obserwowanemu na Murawach Dobromierskich
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są endoparazytoidami gąsienic dużych motyli. Wymienia się min. Macrothylacia rubi, Dendrolimus pini, Lasiocampa quercus, Lasiocampa trifolii
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju są wyraźnie mniejsze i nigdy nie mają całkowicie czarnych nóg. Również mniejsze gatunki z rodzaju Nowickia nie mają zupełnie czarnego odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀

Murawy Dobromierskie 01.08.2015

Murawy Dobromierskie 01.08.2015 ♀


avidal

Leave a Reply