Dendrolimus pini – Barczatka sosnówka

Lasiocampidae – Barczatkowate
Ubarwienie zmienne. Przednie skrzydła od jasnobrunatnych do niemal czarnych, z 3-ema ciemnymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi ( tylna silnie zygzakowata ) i białą, owalną plamką przy pierwszej przepasce. Samce ciemniejsze od samic. Gąsienica silnie owłosiona, zmienna w ubarwieniu – zwykle brunatna bądź czerwonobrązowa z żółtym, szarym, lub białym odcieniem; na 2 i 3 segmencie tułowia widoczne niebieskie plamy.

Łodź Fot. Marek Wyszomirski

Łodź Fot. Marek Wyszomirski

Kuźnica Błońska 01.08.2010

Kuźnica Błońska 01.08.2010

  1. Liczebność. Ulega sezonowym wahaniom; zwykle nierzadka; pojawy masowe zdarzają się sporadycznie
  2. Biotop. Bory iglaste, zwłaszcza monokultury sosnowe. W ciągu dnia imagines skrywają się w koronach drzew
  3. Wymiary. Długość 25-36 ciała mm. Rs samicy 60-90 mm. Rs samca 50-65 mm. Gąsienica dorasta do 80 mm. Poczwarka krępa, osiągająca 30-35 mm długości. Jaja ułożone w 50-cio, lub 60-ciomilimetrowym kokonie
  4. Czas lotu. Czerwiec – sierpień. Zimują 30-milimetrowe lub mniejsze gąsienice, w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice pożerają igły sosen, rzadziej szpilki jodłowe i świerkowe. Jedna gąsienica jesienią pożera do 150 igieł, wiosną około 600
  7. Podobne. Przy braku opatrzenia inne gatunki z rodziny barczatkowatych
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. D.pini w bazie BioMap
  10. D.pini na Lepiforum
D.pini

Gąsienica Czerwiec 2012 Fot. Marek Wyszomirski