Lasiocampidae – Barczatkowate

Masywne motyle nocne, zwykle ubarwione maskująco. Imagines żyją stosunkowo krótko i nie pobierają pokarmu.
W Polsce 19 gatunków.

D.pini Dendrolimus pini – Barczatka sosnówka
 Eriogaster catax – Puchowica kataks
Las wiączyński 21.07.2010 Euthrix potatoria – Napójka łąkowa
 Gastropacha quercifolia – Namiotówka dębolistna
L.quercus caterpillar Lasiocampa quercus – Barczatka dębówka
L.trifolii Lasiocampa trifolii – Barczatka koniczynówka
M.castrensis Malacosoma castrensis – Barczatka wilczomleczówka
Las wiączyński 16.05.2013 Malacosoma neustria – Prządka pierścienica
Wołosate 29.05.2014 Macrothylacia rubi – Kokonica malinówka
 Odonestis pruni – Barczatka śliwienica
Poecilocampa populi – Barczatka osinówka

Leave a Reply