Malacosoma neustria – Prządka pierścienica

Lasiocampidae – Barczatkowate
Nazywana także barczatką pierścieniówką i pierścienicą nadrzewką. Nazwa gatunkowa odnosi się do sposobu składania jaj, którymi samica oblepia dookoła cienkie gałązki, tworząc specyficzne pierścienie. Skrzydła przednie zmienne w ubarwieniu, zwłaszcza u samców – od jasnożółtych, poprzez brunatnożółte, do czerwonobrunatnych; zawsze z widocznymi kontrastowymi przepaskami poprzecznymi. Gąsienica barwna, z białym pasem wzdłuż grzbietu i niebieskimi pasami na bokach ciała; czarne pasy biegnące wzdłuż grzbietu zwykle dość jednolite, nieporozrywane na plamki. Głowa u dorosłych gąsienic niebieskoszara.

Włochy – Rzym 20.06.2018 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 17.06.2019 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, aleje, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-20 mm. Rs 28-41 mm. Gąsienica do 60 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Gąsienice w maju i w czerwcu. Jaja składane na gałązkach w formie obrączek; jednorazowo samica składa do 400 jaj
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie, podlaskie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na drzewach owocowych, najchętniej na śliwach i na jabłoniach; także na drzewach liściastych, takich jak dąb, topola, lipa i inne. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. U Malacosoma castrensis przepaski na skrzydłach są zwykle bardziej kontrastowe. Także gąsienice tych 2 gatunków są bardzo podobne; u Malacosoma castrensis czarne pasy wzdłuż grzbietu są zwykle rozerwane na czarne plamki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei avidal
  9. M.neustria w bazie BioMap
  10. M.neustria na Lepiforum
Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Włochy – Rzym 19.05.2007 Fot. Paolo Mazzei

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

C.neustria

Bystre 24.06.2015

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016


avidal

Leave a Reply