Malacosoma neustria – Prządka pierścienica

Lasiocampidae – Barczatkowate
Nazywana także barczatką pierścieniówką i pierścienicą nadrzewką. Nazwa gatunkowa odnosi się do sposobu składania jaj, którymi samica oblepia dookoła cienkie gałązki, tworząc specyficzne pierścienie. Skrzydła przednie zmienne w ubarwieniu, zwłaszcza u samców – od jasnożółtych, poprzez brunatnożółte, do czerwonobrunatnych; zawsze z widocznymi kontrastowymi przepaskami poprzecznymi. Gąsienica barwna, z białym pasem wzdłuż grzbietu i niebieskimi pasami na bokach ciała; czarne pasy biegnące wzdłuż grzbietu zwykle dość jednolite, nieporozrywane na plamki. Głowa u dorosłych gąsienic niebieskoszara.

M.neustria

Góra Charlawa 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, aleje, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-20 mm. Rs 28-41 mm. Gąsienica do 60 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Gąsienice w maju i w czerwcu. Jaja składane na gałązkach w formie obrączek; jednorazowo samica składa do 400 jaj
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na drzewach owocowych, najchętniej na śliwach i na jabłoniach; także na drzewach liściastych, takich jak dąb, topola, lipa i inne. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. U Malacosoma castrensis przepaski na skrzydłach są zwykle bardziej kontrastowe. Także gąsienice tych 2 gatunków są bardzo podobne; u Malacosoma castrensis czarne pasy wzdłuż grzbietu są zwykle rozerwane na czarne plamki
  8. Uwagi. Imago do światła zwabił Jacek Nowak
  9. M.neustria w bazie BioMap
  10. M.neustria na Lepiforum
Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las wiączyński 16.05.2013

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

C.neustria

Bystre 24.06.2015

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016

Krzywe 26.05.2016


avidal

Leave a Reply