Malacosoma castrensis – Barczatka wilczomleczówka

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła samicy rudobrunatne z żółtawymi przepaskami poprzecznymi. Przednie skrzydła samca znacznie jaśniejsze, ochrowe (określane też jako siarkowożółte) z ciemniejszą od tła przepaską poprzeczną. Gąsienica szaroniebieska z białym pasem wzdłuż grzbietu i niebieskimi pasami na bokach ciała; czarne pasy biegnące wzdłuż grzbietu zwykle porozrywane na plamki.

Gogolin 29.06.2012 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 29.06.2012 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

 1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona i w odpowiednich biotopach zwykle liczna, zwłaszcza w południowej części kraju
 2. Biotop. Piaszczyste, lub kamieniste tereny otwarte ze skąpą roślinnością, w tym murawy kserotermiczne, wrzosowiska, suche pastwiska, zbocza z wystawą południową
 3. Wymiary. Rs 25-48 mm. Gąsienice dorastają do ponad 50 mm
 4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od kwietnia do lipca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie. W okolicach Łodzi niezbyt liczna
 6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice najchętniej żerują na wilczomleczach, ale też na wielu innych roślinach zielnych; początkowo gromadnie
 7. Podobne. Imagines Malacosoma neustria ubarwione są mniej kontrastowo. Gąsienice tego gatunku różnią się nierozerwanym czarnym pasem na grzbiecie – spotyka się je na terenach zadrzewionych, często wilgotnych
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Monika Pastrykiewicz
 9. Uwagi 2. Identyfikacja gąsienicy Aneta Itczak
 10. M.castrensis w bazie BioMap
 11. M.castrensis na Lepiforum

Łódzkie Fot. Marek Wyszomirski


avidal

Leave a Reply