Malacosoma castrensis – Barczatka wilczomleczówka

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła samicy rudobrunatne z żółtawymi przepaskami poprzecznymi. Przednie skrzydła samca znacznie jaśniejsze, ochrowe (określane też jako siarkowożółte) z ciemniejszą od tła przepaską poprzeczną. Gąsienica szaroniebieska z białym pasem wzdłuż grzbietu i niebieskimi pasami na bokach ciała; czarne pasy biegnące wzdłuż grzbietu zwykle porozrywane na plamki.

Gogolin 29.06.2012 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 29.06.2012 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona i w odpowiednich biotopach zwykle liczna, zwłaszcza w południowej części kraju
  2. Biotop. Piaszczyste, lub kamieniste tereny otwarte ze skąpą roślinnością, w tym murawy kserotermiczne, wrzosowiska, suche pastwiska, zbocza z wystawą południową
  3. Wymiary. Rs 25-48 mm. Gąsienice dorastają do ponad 50 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od kwietnia do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Opolskie. W okolicach Łodzi niezbyt liczna
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice najchętniej żerują na wilczomleczach, ale też na wielu innych roślinach zielnych; początkowo gromadnie
  7. Podobne. Imagines Malacosoma neustria ubarwione są mniej kontrastowo. Gąsienice tego gatunku różnią się nierozerwanym czarnym pasem na grzbiecie – spotyka się je na terenach zadrzewionych, często wilgotnych
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Monika Pastrykiewicz
  9. M.castrensis w bazie BioMap
  10. M.castrensis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply