Eriogaster rimicola – Barczatka rymikola

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła jednolicie jasnobrunatne (rzadziej ciemnobrunatne) z dwiema białymi, słabo zaznaczonymi plamkami o rozmytych krawędziach. Brak przepasek poprzecznych. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Włochy – Rzym 08.11.2017 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 28.10.2020 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka EX
  2. Biotop. Lasy z udziałem dębów, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 34-46 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – październik. Gąsienice od marca do maja
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce współcześnie wykazana z Wielkopolski (2016 rok)
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach dębów. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. U Lasiocampa trifolii, Eriogaster catax i Eriogaster lanestris na przednim skrzydle występuje przepaska poprzeczna, a jasne plamki są wyraźniej zaznaczone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E.rimicola na Lepiforum

Włochy – Rzym 13.05.2006 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply