Eriogaster lanestris – Barczatka puchowica

Lasiocampidae – Barczatkowate
Znana też jako puchowica wełnianka. Przednie skrzydła jednolicie brunatne z dwiema białymi plamkami i białą, wąską przepaską zewnętrzną. Plamka nasadowa zwykle z brunatnym wypełnieniem; plamka środkowa półksiężycowata. Gąsienica silnie, jasno owłosiona, niebieskoczarna z dwoma rzędami rdzawych kępek. Wierzchołek odwłoka zwieńczony pęczkiem szarych włosków, okazalszym u samicy. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Włochy – Rzym 25.02.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 11.03.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, choć miejscami zapewne bywa liczna
  2. Biotop. Lasy, nasłonecznione zbocza, zręby z młodymi brzozami i zagajniki brzozowe
  3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm. Rs 30-46 mm
  4. Okres lotu. Marzec i kwiecień. Gąsienice w maju i w czerwcu. Zimuje poczwarka, zwykle co najmniej dwukrotnie
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie na rozmaitych drzewach liściastych (głównie na brzozach, lipach i wierzbach), w tym na drzewach owocowych (chętnie na śliwach). Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania – u Eriogaster catax i Eriogaster rimicola przednei skrzydła są na ogół jaśniejsze, a jasne plamki maja odmienny kształt; brak plamki nasadowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E.lanestris na Lepiforum

Włochy – Rzym 16.05.2021 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply