Phyllodesma tremulifolia – Barczatka osiczanka

Lasiocampidae – Barczatkowate
Skrzydła przednie rdzawobrązowe z ciemnymi, kreskowatymi, stosunkowo niewyraźnie zaznaczonymi plamkami układającymi się w porozrywane przepaski poprzeczne. Tylne skrzydła o faliście, zębowato powcinanych krawędziach; tylne skrzydło jednolicie ubarwione. W pozie spoczynkowej tylne skrzydła wysunięte daleko na boki spod dachówkowato złożonych skrzydeł przednich, dzięki czemu motyl doskonale imituje zeschnięty liść i jest bardzo trudny do wypatrzenia.

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 24.05.2018 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadko obserwowana, nieliczna VU
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zdziczałe sady
  3. Wymiary. Rs 34-46 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie w pasie centralnym
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach rozmaitych drzew liściastych, w tym owocowych. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. U Gastropacha quercifolia i Gastropacha popilufolia tylne skrzydło jest ewidentnie dwubarwne, rozjaśnione w części nasadowej. U bardzo podobnej Phyllodesma ilicifolia ciemne plamki tworzące przepaski na przednim skrzydle są wyraźniej zaznaczone, a same skrzydła zwykle jaśniejsze, z szarym nalotem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. P.tremulifolia na Lepiforum

avidal

Leave a Reply