Gastropacha quercifolia – Namiotówka dębolistna

Lasiocampidae – Barczatkowate
Znana także pod nazwą barczatka dębolistna. Skrzydła rdzawobrązowe z fioletowym połyskiem, o faliście, zębowato powcinanych krawędziach. W pozie spoczynkowej tylne skrzydła wysunięte daleko na boki spod dachówkowato złożonych skrzydeł przednich, dzięki czemu motyl doskonale imituje zeschnięty liść i jest bardzo trudny do wypatrzenia. Gąsienica płaska, szara lub brązowa z niebieskimi, lub czarnymi przepaskami poprzecznymi na segmentach 2 i 3, oraz ułożonymi w pary czerwonymi brodawkami grzbietowymi, nie zawsze wyraźnie wykształconymi.

G.quercifolia

Rezerwat Hołda 06.07.2012 Fot. Jacek Nowak

gastropacha.

Góra Charlawa 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niegdyś częsta i liczna, obecnie wyraźnie rzadsza – mimo to wciąż zalicza się do gatunków pospolitych
  2. Biotop. Zdziczałe sady i ogrody, parki, skraje lasów, zakrzewione murawy kserotermiczne, żywopłoty
  3. Wymiary. Długość ciała 27-43 mm. Rs samicy 60-90 mm. Rs samca 42-60 mm. Gąsienica dorasta do 80 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – początek sierpnia. Gąsienice wypoczwarczają się w sierpniu, po czym zimują i są aktywne aż do początku maja
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na tarninach i innych śliwach, leszczynach, głogach, wierzbach, kruszynach, jarząbach; rzadziej na innych drzewach i krzewach liściastych, w tym owocowych. Żerują zwykle nocą. W ciągu dnia przywierają ściśle do spodniej strony gałęzi, przez co trudno je zauważyć
  7. Podobne. Rzadsza Gastropacha populifolia ( skrzydła jaśniejsze, żółtobrązowe ) oraz bardzo rzadka Phyllodesma ilicifolia ( skrzydła z wyraźnym szarym nalotem ). Gąsienica G.populifolia różni się min. czarnymi przepaskami na segmentach 2 i 3
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Ricosz i Jacek Nowak
  9. G.quercifolia w bazie BioMap
  10. G.quercifolia na Lepiforum
G.quercifolia

Łuków 15.09.2011 Fot. Ricosz

Leave a Reply