Gastropacha populifolia – Barczatka chochołówka

Lasiocampidae – Barczatkowate
Skrzydła relatywnie jasne, żółtawe, o faliście, zębowato powcinanych krawędziach. Przepaski poprzeczne utworzone z kreskowatych, brunatnych, izolowanych plamek. Tylne skrzydła dwubarwne, szeroko rozjaśnione przy przedniej krawędzi. W pozie spoczynkowej tylne skrzydła wysunięte daleko na boki spod dachówkowato złożonych skrzydeł przednich, dzięki czemu motyl doskonale imituje zeschnięty liść i jest bardzo trudny do wypatrzenia.

Podkarpacie 2008 Fot. Jarosław Bury

Włochy – Turyn 11.07.2022 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje topolowe
  3. Wymiary. Rs 56-80 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Gąsienice wypoczwarczają się w sierpniu, po czym zimują i są aktywne aż do początku maja
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – podkarpackie. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na topolach i wierzbach
  7. Podobne. Liczniejsza Gastropacha quercifolia (skrzydła ciemniejsze, rdzawobrązowe) oraz gatunki z rodzaju Phyllodesma (skrzydła tylne jednobarwne, bez rozjaśnienia przy przednim brzegu)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei Jarosław Bury
  9. G.populifolia na Lepiforum

avidal

Leave a Reply