Exoprosopa capucina – Skrzydłówka witrażówka

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa brunatno-czarna – tuż za głową tzw. kreza z rdzawo-pomarańczowych włosków. Scutellum czerwono-brązowe, rzadziej żółto-brązowe. Odwłok brunatno-czarny wyraźnymi, białymi plamami; wierzchołek czerwono-żółty – u niektórych osobników cały odwłok charakteryzuje się częściowym czerwonawym zabarwieniem. Skrzydła z deseniem charakterystycznym dla gatunku.

Róża 19.06.2017

Wilga 25.06.2022 Fot. Michał Rosiński

Róża 19.06.2017

  1. Status. Rzadka, lokalnie bywa liczna
  2. Siedlisko. Piaszczyste skraje lasów, wrzosowiska, wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw owadów – szczegóły nie są mi znane
  7. Podobne. W Polsce występuje jeszcze jeden gatunek z tego rodzaju – rzadsza Exoprosopa cleomene, która różni się kształtem białych plam na odwłoku i deseniem na skrzydłach. Nieco podobny wzór na skrzydłach ma też pospolity Thyridanthrax fenestratus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Rosiński avidal

Wilga 25.06.2022 Fot. Michał Rosiński


avidal

Leave a Reply