Cylindromyia pusilla – Walcownica nieszczetka

Tachinidae – Rączycowate
Odwłok cylindryczny, bez szczecin dyskalnych (obecne u niektórych gatunków z rodzaju długie szczeciny przy przednich krawędziach tergitów). Tergity 2 i 3 czerwone, zwykle bez czarnej podłużnej pręgi po środku. Tergit 4 przynajmniej częściowo, a tergit 5 całkowicie czarny. Scutellum bez krzyżujących się szczecin wierzchołkowych . Na tylnych goleniach obecne szczecinki pv (posteroventral bristles) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Jak u wszystkich walcownic komórka R5 zamknięta, z petiolą (różnej długości żyłka łącząca wierzchołek skrzydła z komórką R5)

Lubiszewo 02.07.2016 Fot. Alek Brzozowski

Lubiszewo 02.07.2016 Fot. Alek Brzozowski

Lubiszewo 02.07.2016 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Raczej lokalna, nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Zwykle suche tereny otwarte porośnięte trawą i roślinami zielnymi, w tym murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami pluskwiaków, głównie z rodziny Pentatomidae – wymienia się Sciocoris cursitans
  7. Podobne. Pozostałe walcownice różniące się brakiem szczecin pv na tylnych goleniach (C.brevicornis, C.xylotina, C.rufifrons C.pilipes), obecnością krzyżujących się szczecin apikalnych (C.intermedia, C.auriceps, C.brassicaria), czy też obecnością szczecin dyskalnych na odwłoku (C.auriceps, C. interrupta)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Alek Brzozowski, weryfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply