Cylindromyia rufifrons – Walcownica nagolica

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Twarz jasna; policzki bez szczecin twarzowych zwanych wibryssami lub włoskami czuciowymi; jeśli wibryssy występują, są bardzo krótkie – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Scutum czarne, na barkach szaro lub żółtawo opylone. Tegule czarne. Odwłok cylindryczny, czerwony lub żółty z przyciemnionym wierzchołkiem; tergit 3 zawsze czerwony lub żółty. U samicy odwłok silnie wybrzuszony (wskazany widok z boku). Nogi czarne; na tylnej goleni brak szczecinek pv (posteroventral setae) – podstawowa cecha diagnostyczna gatunku. Uwaga – szczecinki te znajdują się na wewnętrznej powierzchni tylnej goleni i nie zawsze na fotografiach można dostrzec ich obecność – nie mylić ze szczecinkami pd (postrodorsal) i ad (anterodorsal). Czułki relatywnie długie, wizualnie dłuższe, niż u większości pozostałych walcownic.

Granada – Hiszpania 24.07.2016 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Południowa Europa aż po region Morza Czarnego oraz centralna Azja (Uzbekistan, Kirgistan, Tadzykistan, Turkmenistan) i Bliski Wschód. Najbliższe stanowisko na Słowacji, gdzie jest bardzo rzadka
  2. Biotop. Łąki, murawy, ugory, ogrody, przydroża, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami pluskwiaków, głównie z rodzaju Odontotarsus
  7. Podobne. Wyróżnia się bardzo krótkimi wibryssami bądź ich brakiem, nieobecnością szczecin pv na tylnej goleni, oraz stosunkowo długimi czułkami i zgrubiałym odwłokiem u samicy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Granada – Hiszpania 24.07.2016 ♀ Widoczne niektóre cechy diagnostyczne – brak szczecinek twarzowych na policzkach, długie czułki i charakterystycznie wybrzuszony odwłok Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply