Cylindromyia auriceps – Walcownica czarnopasa

Tachinidae – Rączycowate
Odwłok cylindryczny. Środkowe tergity czerwono-pomarańczowe, często z wąskim czarnym podłużnym pasem, który może być ciągły lub przerwany; koniec odwłoka czarny. Na odwłoku zwykle szczeciny dyskalne (discal bristles). Na scutellum dwie krzyżujące się szczeciny apikalne – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Na scutum na ogół dwa szerokie podłużne pasy i dwa wąskie między nimi. Na tylnej powierzchni goleni 3 pary nóg dwie szczeciny (posteroventral bristles). Czułki czarne, sporadycznie pojawia się delikatne zażółcenie między członami 2 i 3 . Jak u wszystkich walcownic komórka R5 zamknięta, z petiolą (różnej długości żyłka łącząca wierzchołek skrzydła z komórką R5)

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, ugory, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodzaju Aelia i Dolycoris baccarum
  7. Podobne. Inne walcownice są bardzo podobne. Brak 2 szczecin na tylnych goleniach (pv bristles) pozwala wykluczyć Cylindromyia pilipes, Cylindromyia xylotina i Cylindromyia brevicornis, a także pospolitą Cylindromyia brassicaria. U równie pospolitej Cylindromyia interrupta i Cylindromyia pusilla brak krzyżujących się szczecin apikalnych na scutellum; na odwłoku tej drugiej brak szczecin dyskalnych. Odwłokowych szczecin dyskalnych pozbawiona jest też bardzo rzadka w Polsce Cylindromyia intermedia. Nieco podobne są też gatunki z rodzajów Mintho i Eriothrix, które na pierwszy rzut oka można odróżnić po innym kształcie odwłoków, oraz rzadkie Brullaea ocypteroideaClairvillia biguttata –  u obu wymienionych gatunków brak petioli przy komórce R5
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera avidal
Młynek 29.06.2013 Na niebiesko zaznaczyłem dwie krzyżujące się szczecinki apikalne na scutellum

Łódź – Młynek 29.06.2013 Na niebiesko zaznaczyłem dwie krzyżujące się szczecinki apikalne na scutellum

Chociszewo 22.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply