Cylindromyia auriceps – Walcownica czarnopasa

Tachinidae – Rączycowate
Odwłok cylindryczny. Środkowe tergity czerwonopomarańczowe, często z wąskim czarnym podłużnym pasem, który może być ciągły, lub przerwany; koniec odwłoka czarny. Na odwłoku zwykle szczeciny dyskalne (discal bristles). Na scutellum dwie krzyżujące się szczeciny apikalne – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Na scutum na ogół dwa szerokie podłużne pasy i dwa wąskie między nimi. Na tylnej powierzchni goleni 3 pary nóg dwie szczeciny (posteroventral bristles). Czułki czarne, sporadycznie pojawia się delikatne zażółcenie między członami 2 i 3 . Jak u wszystkich walcownic komórka R5 zamknięta, z petiolą (różnej długości żyłka łącząca wierzchołek skrzydła z komórką R5)

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 26.06.2020 Fot. Marek Nowacki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, przydroża, ugory, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodzaju Aelia i Dolycoris baccarum
  7. Podobne. Inne walcownice są bardzo podobne. Brak 2 szczecin na tylnych goleniach (pv bristles) pozwala wykluczyć Cylindromyia pilipes, Cylindromyia xylotina i Cylindromyia brevicornis, a także pospolitą Cylindromyia brassicaria. U równie pospolitej Cylindromyia interrupta i Cylindromyia pusilla brak krzyżujących się szczecin apikalnych na scutellum; na odwłoku tej drugiej brak szczecin dyskalnych. Odwłokowych szczecin dyskalnych pozbawiona jest też bardzo rzadka w Polsce Cylindromyia intermedia. Nieco podobne są też gatunki z rodzajów Mintho i Eriothrix, które na pierwszy rzut oka można odróżnić po innym kształcie odwłoków, oraz rzadkie Brullaea ocypteroideaClairvillia biguttata –  u obu wymienionych gatunków brak petioli przy komórce R5
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera avidal
Młynek 29.06.2013 Na niebiesko zaznaczyłem dwie krzyżujące się szczecinki apikalne na scutellum

Łódź – Młynek 29.06.2013 Na niebiesko zaznaczyłem dwie krzyżujące się szczecinki apikalne na scutellum

Chociszewo 22.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply