Eriothrix rufomaculata – Kraśnica wachlarzykowata

Tachinidae – Rączycowate
Scutum czarne. Odwłok czerwony z szerokim czarnym pasem rozszerzającym się ku końcowi; może on czasem zanikać. Ciało silnie oszczecone. Skrzydła lekko przyciemnione, komórka R5 zamknięta – jest to ważna cecha diagnostyczna gatunku. Należy do podrodziny Dexiinae, do plemienia Voriini. Z Polski podawane są jeszcze dwa inne gatunki z rodzaju, oba bardzo rzadkie.

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

Młynek 12.08.2013

Łódź – Młynek 12.08.2013

Las wiączyński 28.07.2011

Las wiączyński 28.07.2011

Młynek 12.08.2013

Łódź – Młynek 12.08.2013

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Kwietne łąki i ugory, skraje lasów, murawy kserotermiczne, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w gąsienicach Crambinae i Noctuinae
  7. Podobne. U Eriothrix argyreatus komórka R5 jest otwarta. Ostatni krajowy gatunek z rodzaju – Eriothrix prolixa ma cały czarny odwłok. Rączyce z rodzaju Mintho mają charakterystycznie spłaszczony odwłok i szerokie jasne pasy na wierzchu tułowia. U walcownic z rodzaju Cylindromyia odwłok jest z kolei cylindryczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Komórka R5 jest zamknięta

Komórka R5 jest zamknięta

Widzew 01.08.2011

Łódź – Widzew 01.08.2011

Las wiączyński 28.07.2011

Las wiączyński 28.07.2011

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

Struga Dobieszkowska 04.08.2011

BRUS 03.08.2011

Łódź – BRUS 03.08.2011

Widzew 01.08.2011

Łódź – Widzew 01.08.2011

Rezerwat Popień 09.07.2016

Rezerwat Popień 09.07.2016

Rezerwat Popień 09.07.2016

Rezerwat Popień 09.07.2016


avidal

2 thoughts on “Eriothrix rufomaculata – Kraśnica wachlarzykowata

Leave a Reply