Cylindromyia intermedia – Walcownica okazała

Tachinidae – Rączycowate
Odwłok cylindryczny, dwubarwny. Odwłok z czarnym pasem nasadowym i czarnym wierzchołkiem – poza tym czerwony; brak czarnej centralnej na 3-im tergicie. Na tergitach brak szczecin dyskalnych (discal bristles). Barki szare. Na scutellum para krzyżujących się szczecin apikalnych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi czarne; na tylnych goleniach obecne się 2 szczeciny pv (posteroventral).

Kalifornia – Los Angeles 25.07.2020 Fot. James Bailey

Kalifornia – Orange 27.04.2021 Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Suche łąki i ugory, murawy kserotermiczne, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm – zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami pluskwiaków – wymienia się Dolycoris baccarum i Brachynema germarii
  7. Podobne. Pozostałe walcownice różnią się w zależności od gatunku brakiem szczecin pv na tylnej goleni, brakiem krzyżujących się szczecina apikalnych na scutellum, obecnością szczecin dyskalnych na odwłoku, ubarwieniem odwłoka i zwykle mniejszymi rozmiarami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Luann Wright James Bailey

Kalifornia – San Diego 25.04.2022 Fot. Luann Wright

Kalifornia 23.08.2021 Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego Fot. Luann Wright


avidal

Leave a Reply