Clairvillia biguttata

Tachinidae – Rączycowate
Oczy nagie, u obu płci rozdzielone czołem, znacznie szerszym u samicy. Scutum czarne, przed szwem tułowiowym brak jasnych pasków. Tergity 2 i 3 z pomarańczowymi plamami rozdzielonymi czarnym pasem centralnym o zmiennej szerokości. Odwłok pozbawiony jasnego opylenia. Skrzydła częściowo, żółtawo przyciemnione; komórka R5 zamknięta, bez petioli (żyłka łącząca tę komórkę z wierzchołkiem skrzydła).

Hiszpania – Granada 02.08.2021 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Status. Rzadka
  2. Siedlisko. Otwarte, suche i ciepłe tereny  – w tym kwietne łąki i murawy, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw Coriomeris denticulatus, a zapewne także innych pluskwiaków
  7. Podobne. Przede wszystkim Brullaea ocypteroidea, u której przed szwem tułowiowym widoczne są jasne paski, a tergity są miejscowo, biało opylone. U nieco podobnych walcownic z rodzaju Cylindromyia komórka R5 zakończona jest petiolą
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply