Cylindromyia interrupta – Walcownica jeżatka

Tachinidae – Rączycowate
Odwłok cylindryczny, czerwonoczarny; czarny pas na tergitach zwykle nieprzerwany. Na tergitach 2-4 długie szczeciny dyskalne. Na wierzchu tułowia dwa szerokie, wąsko rozdzielone czarne pasy. Barki szare. Na scutellum brak krzyżujących się szczecin apikalnych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi czarne; na tylnych goleniach obecne się szczeciny pv (posteroventral).

Łódź – Widzew 25.06.2021

Łódź – Widzew 25.06.2021

Łódź – Widzew 25.06.2021

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, ugory, murawy kserotermiczne i psammofilne, przydroża, przytorza, baldachowiska, polany, skraje lasów; preferuje suche tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek spadź. Larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia, jednak gatunki żywicielskie pozostaja nieznane – zapewne larwy są parazytoidami pluskwiaków tak jak to ma miejsce u innych walcownic
  7. Podobne. U Cylindromyia brassicaria, Cylindromyia pilipes i Cylindromyia pusilla brak szczecin dyskalnych na odwłoku. U Cylindromyia intermedia i Cylindromyia auriceps na scutellum obecne są długie krzyżujące się szczeciny apikalne. U Cylindromyia brevicornis brak szczecin pv na tylnych goleniach
  8. Uwagi. Identyfikacja Theo Zeegers i eklans
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply