Bithia spreta

Tachinidae – Rączycowate
Ciało szaro-czarne lub szaro-brązowe. Oczy brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Na bokach scutellum krótkie szczecinki (scutellar lateral bristles). Odwłok silnie oszczecony, szaro-czarny, często z zaczerwienionymi bokami początkowych tergitów. Nogi i czułki czarne. Na żyłce r4+5 obecne szczecinki, które sięgają znacznie poza żyłkę poprzeczną r-m. Żyłka cu1 niemal zawsze oszczecona – istotne cechy diagnostyczne gatunku. Na brzegu kostalnym krótkie szczecinki. Komórka R5 wąsko otwarta.

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. W centralnej Europie, w tym w Polsce, zwykle nierzadka; lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Suche łąki, murawy i skraje lasów, zwłaszcza  o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 7-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik; apogeum pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli, zwłaszcza zwójek – wymienia się Agapeta zoegana
  7. Podobne. Przede wszystkim pozostałe gatunki z rodzaju, u których jednak żyłka cu1 nie jest oszczecona, a szczecinki na żyłce r4+5 sięgają co najwyżej do żyłki r-m; natomiast na scutellum brak szczecinek lateralnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Chris Raper

Skrzydło. Czerwona strzałka wskazuje żyłkę r4+5. Zielona strzałka wskazuje żyłkę cu1. Żółta strzałka wskazuje komórkę R5. Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply