Blondelia nigripes – Blondelia czarnoroga

Tachinidae – Rączycowate
Ciało czarne, miejscowo szaro opylone, gęsto oszczecone. Oczy nagie, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Palpi czarne, lub brunatne. Scutellum bez krzyżujących się szczecinek apikalnych. Tergity 3 oraz 4 szaro opylone w 3/5 do 3/4 ich długości. Na dolnej stronie tergitów ostre, wyrostki pomocne przy porażaniu ofiar – cecha diagnostyczna rodzaju ( poza tym obecne jedynie w rodzajach Vibrissina i Compsilura ). Czułki czarne; trzeci człon wydłużony. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta.

B.nigripes

Lubień 17.08.2019 Samica Fot. Maksymilian Syratt

B nigripes

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody, łąki, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-9.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Beskid Wyspowy
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic różnych gatunków motyli ( min. Bupalus piniaria ) i larw rośliniarek
  7. Podobne. U Blondelia inclusa palpi są żółte, szczecinki apikalne zaś dłuższe i krzyżują się ze sobą, a tergity 3 oraz 4 są szaro opylone w 1/5 do 2/5 ich długości. U bardzo rzadkiej Blondelia pinivorae palpi są nieco jaśniejsze, a tergity nieco odmiennie opylone ( min. tergit 3 opylony w 3/4-5/6 długości ) – jest ona też wyraźnie większa ( 8.4-11.2 mm ); gatunek ten występuje jedynie na Wybrzeżu ( wykazany z Półwyspu Helskiego ) i poraża gąsienice korowódek z rodzaju Thaumetopoea. Uwaga – bliźniaczo podobna Blondelia piniariae została zsynonimizowana z Blondelia nigripes i tym samym przestała funkcjonować jako odrębny gatunek
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

 

Dodaj komentarz