Blondelia nigripes – Blondelia czarnoroga

Tachinidae – Rączycowate
Ciało czarne, miejscowo szaro opylone, gęsto oszczecone. Oczy nagie, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Palpi (głaszczki) czarne lub brunatne. Scutellum bez krzyżujących się szczecinek apikalnych. Tergity 3 oraz 4 szaro opylone w 3/5 do 3/4 ich długości. Na dolnej stronie tergitów ostre, hakowate wyrostki pomocne przy porażaniu ofiar – cecha diagnostyczna rodzaju (poza tym obecne jedynie w rodzajach Vibrissina i Compsilura). Czułki czarne; trzeci człon wydłużony. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta.

B.nigripes

Lubień 17.08.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

B nigripes

Lubień 17.08.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody, łąki, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-9.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik; od 2 do 4 pokoleń w sezonie. Zimuje larwa, zwykle 2-go stadium
  5. Lokalizacja. Beskid Wyspowy
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic różnych gatunków motyli (m.in. Bupalus piniaria) i larw rośliniarek
  7. Podobne. U Blondelia inclusa palpi są żółte, szczecinki apikalne zaś dłuższe i krzyżują się ze sobą, a tergity 3 oraz 4 są szaro opylone w 1/5 do 2/5 ich długości. U bardzo rzadkiej Blondelia pinivorae palpi są nieco jaśniejsze, a tergity nieco odmiennie opylone (m.in. tergit 3 opylony w 3/4-5/6 długości) – jest ona też wyraźnie większa (8.4-11.2 mm); gatunek ten występuje jedynie na Wybrzeżu (wykazany z Półwyspu Helskiego) i poraża gąsienice korowódek z rodzaju Thaumetopoea. Uwaga – bliźniaczo podobna Blondelia piniariae została zsynonimizowana z Blondelia nigripes i tym samym przestała funkcjonować jako odrębny gatunek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply