Ceratomegilla undecimnotata

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa samicy czarna z dwiema żółtymi plamami. Głowa samca żółta z czarnym pasem za oczami. Przedplecze w przeważającej części czarne, tylko w przednich kątach żółte – zwykle (choć nie zawsze) żółta jest całą przednia krawędź – zwłaszcza u samca. Pokrywy czerwone z 7 czarnymi plamami – plama na scutellum o gruszkowatym lub wrzecionowatym kształcie. Na każdej z pokryw 4 czarne plamy; plamy przy scutellum zlewają się ze sobą przy złożonych pokrywach.

Francja 02.09.2010 ♂ Fot. Gilles San Martin

Francja 02.09.2010 ♂ Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Uznawana za jedną z najrzadszych polskich biedronek
  2. Biotop. Stanowiska kserotermiczne – w tym chętnie zarośla kserotermiczne z tarninami, wygrzane polany i nasłonecznione tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na kilku współczesnych stanowiskach na południu kraju – w tym w Bieszczadach i w Pieninach
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Ceratomegilla notata plam na pokrywach jest 11. 7 plamek na pokrywach posiada również pospolita Coccinella septempunctata, która różni się rozmieszczeniem tych plam, kształtem plamy przyszwowej oraz ubarwieniem głowy i przedplecza. Nieco podobne są też gatunki z rodzaju Hippodamia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Almandyn Maks Syratt avidal
  9. C.undecimnotata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply