Clytiomya continua

Tachinidae – Rączycowate
Drobna, nie rzucająca się  w oczy muszka. Samica ciemno ubarwiona, samiec żółty. Skrzydła przezroczyste u obu płci. Trzeci człon czułków stosunkowo krótki; wici czułków zgrubiałe blisko wierzchołka.

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Tereny otwarte – łąki, przydroża, przytorza, brzegi lasów, przejrzyste parki, ogrody…
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines chętnie odwiedzają kwiaty roślin baldaszkowych. Larwy rozwijają się w ciałach larw Eurygaster testudinaria  Eurydema oleracea Eurydema ornata Tritomegas sexmaculatus Aelia acuminata Dolycoris baccarum 
  7. Podobne. Samice Ectophasia oblonga i Ectophasia crassipennis mają przyciemnione, a nie przeźroczyste skrzydła. Bliźniaczo podobne są rączyce z rodzaju Eliozeta.  Podstawowe różnice: trzeci segment czułków silnie wydłużony u Eliozeta, krótszy u Clytiomya oraz wić czułka pogrubiona bliżej wierzchołka, poza połową jej długości – Eliozeta, wić pogrubiona bliżej nasady – Clytiomya
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply