Eliozeta helluo

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Wierzch tułowia u samca złociście opylony, u samicy opylenie zwykle ciemniejsze, brunatne. Odwłok samca jednolicie żółty, odwłok samicy przyciemniony przy wierzchołku. Czułki oddalone od siebie przy nasadzie. Trzeci człon czułków wydłużony, przy czym co najwyżej 1.3 razy tak długi, jak człon drugi. Skrzydła u obu płci przezroczyste.

Słone 14.08.2014 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Słone 14.08.2014 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalnie liczna
  2. Biotop. Zwykle suche tereny otwarte porośnięte trawą i roślinami zielnymi, w tym murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodzin Cydnidae i Pentatomidae – wymienia się rodzaj Eurygaster
  7. Podobne. U liczniejszej Eliozeta pellucens czułki są do siebie bardzo zbliżone przy nasadzie. Bardzo podobne samce Clytiomya continua można odróżnić po krótszym trzecim członie czułków i pogrubionej bliżej nasady wici czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski

avidal

Leave a Reply