Eliozeta pellucens

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Wierzch tułowia u samca złociście opylony, u samicy opylenie zwykle ciemniejsze, brunatne. Odwłok samca żółty, w tylnej części zwykle przyciemniony; odwłok samicy na ogół w całości ciemny, żółtobrązowy. Czułki niemal stykają się ze sobą przy nasadzie. Trzeci człon czułków silnie wydłużony, co najmniej 2 razy tak długi, jak człon drugi. Skrzydła u obu płci przezroczyste.

Czatkowy 28.05.2011 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 28.05.2011 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Chociszewo 08.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Czatkowy 28.05.2011 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Zwykle suche tereny otwarte porośnięte trawą i roślinami zielnymi, w tym murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodzin Pentatomidae i Cydnidae – wymienia się rodzaje Tritomegas i Sehirus 
  7. Podobne. U rzadszej Eliozeta helluo czułki są od siebie wyraźnie oddalone przy nasadzie. Bardzo podobne samce Clytiomya continua można odróżnić po krótszym trzecim członie czułków i pogrubionej bliżej nasady wici czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply