Senometopia spp.

Tachinidae – Rączycowate
Należące do podrodziny Exoristinae. Oczy u obu płci rozdzielone czołem, bardzo duże, czerwonobrązowe, owłosione. Czułki szaroczarne; 3 człon wydłużony. Opylenie ciała żółte, bądź szarawe, w zalezności od gatunku. Na przedpleczu 4 pary szczecinek dc (dorsocentral) – dotyczy gatunków wystepujących w Polsce. Środkowe golenie bez szczecinek na tylnej powierzchni – cecha diagnostyczna rodzaju. W Polsce co najmniej 4 gatunki, które neizywkle trudno rozróżnić na fotografiach terenowych.

Warszawa – Młociny 02.09.2018 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Młociny 02.09.2018 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Senometopia excisa, Senometopia separata i Senometopia confundens uznawane za rzadkie bądź bardzo rzadkie. Senometopia pollinosa częściej obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, zarośla,  i wszędzie tam, gdzie znajdą gąsienice gatunków żywicielskich
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-10 mm, w zależności od gatunku
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic wielu gatgunków motyli z różnych rodzin; w przypadku niektórych gatunków gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. Wiele innych rączyć – w tym gatunki z rodzaju Carcelia (wyraźne, sztywne szczecinki na tylnej powierzchni środkowych goleni) i Allophorocera (nagie oczy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply