Epicampocera succincta

Tachinidae – Rączycowate
Ciało szaro-czarne z mniej lub bardziej intensywnym, granatowym połyskiem. Palpi (głaszczki) maczugowato zgrubiałe – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok bez wyraźnego desenia, silnie oszczecony. Czułki czarne – trzeci człon uderzająco duży, załamany do dołu. Skrzydła przezroczyste – komórka R5 wąsko otwarta.

Skarpa Powsińska koło Warszawy 12.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Skarpa Powsińska koło Warszawy 12.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Skarpa Powsińska koło Warszawy 12.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, łąki, murawy, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic bielinków – głównie Pieris rapae i Pieris napi. Znacznie rzadziej porażane bywają gąsienice innych motyli, np. miernikowców Geometridae
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju. Inne czarne muchówki o granatowym połysku różnią się m.in. kształtem palpi i czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Chris Raper
  10. Wymowa: epikampocera sukcinkta

avidal

Leave a Reply