Pieris napi – Bielinek bytomkowiec

Pieridae – Bielinkowate
Wierzchnia strona skrzydeł biała; przy wierzchołku skrzydła przedniego czarna plama, a dodatkowo u samic dwie czarne okrągłe plamki poniżej . Na spodniej stronie skrzydeł żyłki wyraźnie szarozielonkawo przyprószone. Gąsienica zielona z żółtawymi plamkami wokół przetchlinek.

Pieris

Konewka 24.04.2015

Chorzów 10.05.2022 Fot. Patrick Skórka

Widzew 21.04.2011

Łódź – Widzew 21.04.2011

Widzew 17.04.2014

Łódź – Widzew 17.04.2014

  1. Status. Najpospolitszy i najszerzej rozprzestrzeniony gatunek motyla dziennego w Polsce, jednak w porównaniu do końca XX wieku istotnie zmniejszył liczebność. Chętnie podejmuje różnej długości wędrówki Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, miedze, pola, ugory, przytorza, łąki. Mniej od pozostałych bielinków związany z terenami otwartymi
  3. Wymiary. Długość ciała 20-25 mm. Rs 32-50 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kapuście, nasturcji, rezedzie i wielu innych roślinach krzyżowych
  7. Podobne. Dwa pozostałe nizinne bielinki nie mają przyprószonej spodniej strony skrzydeł. Pieris bryoniae lata tylko w górach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Patrick Skórka avidal
  9. P.napi w bazie BioMap
  10. P.napi na Lepiforum

Gąsienica Fot. Jarosław Bury

Poczwarka Fot. Jarosław Bury

Ldzań 22.07.2009

Ldzań 22.07.2009

Widzew 21.04.2011

Łódź – Widzew 21.04.2011

Widzew 25.04.2014

Łódź – Widzew 25.04.2014

ŁOB 06.07.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 06.07.2010

Ujazd 21.06.2009

Ujazd 21.06.2009


avidal

Leave a Reply