Pieris rapae – Bielinek rzepnik

Pieridae – Bielinkowate
Przednie skrzydła ze stosunkowo niewielką czarną plamą wierzchołkową. U samicy dwie czarne plamki na wierzchniej stronie przedniego skrzydła, u samca jedna taka plamka. Gąsienica matowozielona.

P.rapae

Łódź – Widzew 01.07.2015

Widzew 18.08.2012

Łódź – Widzew 18.08.2012

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Głównie tereny otwarte; chętnie środowiska ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 20-26 mm. Rs 39-55 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; 2, lub 3 pokolenia w sezonie. Gąsienice w czerwcu, oraz od sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pozyskiwane min. z padliny i ekskrementów. Gąsienice żerują pojedynczo na czosnaczku, gęsiówce, kapuście i innych roślinach krzyżowych, oraz na rezedzie
  7. Podobne. Przede wszystkim Pieris brassicae, u którego czarna plama wierzchołkowa jest rozleglejsza, a u obu płci pojawiają się dwie czarne plamki na wierzchniej stronie przedniego skrzydła
  8. P.rapae w bazie BioMap
  9. P.rapae na Lepiforum
P.rapae

Łódź – Widzew 17.06.2011

Leave a Reply