Brachychaeta strigata

Tachinidae – Rączycowate
Niewielka rączyca z podrodziny Exoristinae. Głowa relatywnie duża; oczy u obu płci rozdzielone bardzo szerokim czołem. Ciało szaroczarne, długo i gęsto oszczecone. Scutellum z uniesionymi do góry, sztywnymi szczecinkami. Nogi czarne. Czułki czarne; trzeci człon wydłużony. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta. Krawędź kostalna skrzydła z licznymi, krótkimi szczecinkami – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Łódź – BRUS 13.04.2020 ♀ Widoczne krótkie szczecinki na przedniej krawędzi skrzydła

Łódź – BRUS 13.04.2020 ♀

  1. Status. Pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Związana z otwartymi, trawiastymi biotopami; szczególnie chętnie zasiedla tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6.5 mm
  4. Aktywność. Aktywna od marca. Jedna z najwcześniej pojawiających się rączyc w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. ? Przypuszczam, że larwy są parazytoidami stadiów preimaginalnych drobnych motyli
  7. Podobne. Liczne inne ciemne rączyce – pomocne w identyfikacji cechy to bardzo szerokie czoło, uniesione szczecinki na scutellum i oszczecona krawędź kostalna skrzydła, oraz wyjątkowo wczesny pojaw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

Łódź – BRUS 13.04.2020 ♀


avidal