Tachina magnicornis – Rączyca sztyletówka

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem – u samicy 1.27 – 1.55 tak szerokim, jak średnica oka, u samca 1.10 – 1.39 średnicy oka. Tułów czarny, odwłok żółty z czarną podłużną przepaską, mocno oszczecony. Scutum czarne. Odwłok żółty z czarną podłużną smugą środkową. Przednie stopy brązowe do czarnych.

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Las wiączyński 25.06.2012

Las wiączyński 25.06.2012

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Lasy, łąki, nieużytki, parki, ogrody, murawy…
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie.
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w gąsienicach i poczwarkach motyli z rodzin Noctuidae i Erebidae. Samica składa do 3000 jaj, z których niemal natychmiast po złożeniu wykluwają się larwy.
  7. Podobne. U Tachina fera czoło jest węższe (maksymalnie 1.55 średnicy oka), a przednie stopy żółte. Rączyce z rodzaju Peleteria charakteryzują się posiadaniem dodatkowej pary szczecin na policzku poniżej oka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 25.06.2012

Las wiączyński 25.06.2012

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011


avidal

Leave a Reply