Tachina magnicornis – Rączyca sztyletówka

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem – u samicy 1.27 – 1.55 tak szerokim, jak średnica oka, u samca 1.10 – 1.39 średnicy oka. Tułów czarny, odwłok żółty z czarną podłużną przepaską, mocno oszczecony. Scutum czarne. Odwłok żółty z czarną podłużną smugą środkową. Przednie stopy brązowe do czarnych.

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Młynek 14.08.2011

Łódź – Młynek 14.08.2011

Las wiączyński 25.06.2012

Las wiączyński 25.06.2012

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Lasy, łąki, nieużytki, parki, ogrody, murawy…
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie.
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w gąsienicach i poczwarkach motyli z rodzin Noctuidae i Erebidae. Samica składa do 3000 jaj, z których niemal natychmiast po złożeniu wykluwają się larwy.
  7. Podobne. U Tachina fera czoło jest węższe (maksymalnie 1.55 średnicy oka), a przednie stopy żółte. Rączyce z rodzaju Peleteria charakteryzują się posiadaniem dodatkowej pary szczecin na policzku poniżej oka
Las wiączyński 25.06.2012

Las wiączyński 25.06.2012

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011


avidal

Leave a Reply