Peleteria rubescens – Peleta płowa

Tachinidae – Rączycowate
Mocno oszczecona rączyca z podrodziny Tachininae. Oczy nagie, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na policzku, przy dolnej krawędzi oka, para czarnych szczecinek (niekiedy tylko jedna szczecinka). Tergity 2 i 3 pomarańczowe z czarnym pasem centralnym; u niektórych osobników widoczne jasne opylenie przy przednich krawędziach tergitów. Na spodzie odwłoka brak czarnej smugi centralnej. Czułki całkowicie czarne.

Polana Polichno 27.05.2020

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki

  1. Liczebność. Pospolita i lokalnie bardzo liczna
  2. Biotop. Głównie otwarte, ciepłe tereny – chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne, oraz wydmy śródleśne. Znacznie chętniej od podobnych gatunków z rodzaju Tachina siada bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; 2 pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Ponidzie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z rodzajów Agrotis i Euxoa, a zapewne także i innych sówkowatych Noctuidae
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadsza, zasiedlająca głównie tereny górskie Peleteria prompta, u której tergity nigdy nie są jasno opylone, a na spodzie odwłoka niemal zawsze występuje czarna smuga centralna. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju (Peleteria popelii, Peleteria ferina, Peleteria varia i Peleteria ruficornis) drugi człon czułków jest pomarańczowy. Bardzo podobne Tachina fera i Tachina magnicornis można odróżnić po braku szczecin na policzku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki avidal

Polana Polichno 27.05.2020 In copula

Polana Polichno 27.05.2020 Widoczna para szczecin przy dolnej krawędzi oka – istotna cecha diagnostyczna rodzaju


avidal

Leave a Reply