Peleteria rubescens – Peleta płowa

Tachinidae – Rączycowate
Silnie oszczecona rączyca z podrodziny Tachininae. Oczy nagie, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na policzku, przy dolnej krawędzi oka, para czarnych szczecinek (niekiedy tylko jedna szczecinka). Tergity 2 i 3 pomarańczowe z czarnym pasem centralnym; u niektórych osobników widoczne jasne opylenie przy przednich krawędziach tergitów. Na spodzie odwłoka brak czarnej smugi centralnej. Czułki całkowicie czarne.

Polana Polichno 27.05.2020

Dania 10.07.2023 Fot. Erland Refling Nielsen

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki

Rzyki 15.07.2023 Fot. Jasiek Zieliński

  1. Status. Pospolita i lokalnie bardzo liczna
  2. Siedlisko. Głównie otwarte, ciepłe tereny – chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne, oraz wydmy śródleśne. Znacznie chętniej od podobnych gatunków z rodzaju Tachina siada bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; 2 pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Dania, Polska – Ponidzie, lubuskie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z rodzajów Agrotis i Euxoa, a zapewne także i innych sówkowatych Noctuidae
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadsza, zasiedlająca głównie tereny górskie Peleteria prompta, u której tergity nigdy nie są jasno opylone, a na spodzie odwłoka niemal zawsze występuje czarna smuga centralna. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju (Peleteria popelii, Peleteria ferina, Peleteria iavana i Peleteria ruficornis) drugi człon czułków jest pomarańczowy. Bardzo podobne Tachina fera i Tachina magnicornis można odróżnić po braku szczecin na policzku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Erland Refling Nielsen Jasiek Zieliński Marek Nowacki avidal

Na sternitach brak czarnej smugi centralnej Fot. Jasiek Zieliński

Polana Polichno 27.05.2020 In copula

Polana Polichno 27.05.2020 Widoczna para szczecin przy dolnej krawędzi oka – istotna cecha diagnostyczna rodzaju

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 21.07.2020 Fot. Marek Nowacki


avidal

Leave a Reply