Tachina fera – Rączyca rdzawa

Tachinidae – Rączycowate
Mocno oszczeciniona rączyca z podrodziny Tachininae. Tułów czarny, odwłok żółty z czarną podłużną przepaską. Oczy nagie, skronie z żółtymi włoskami. Nogi żółte, ciemniejsze u nasady ud. Pazurki przednich nóg dłuższe od dwóch ostatnich segmentów stopy. Dwupokoleniowa. Samice składają jaja, z których bardzo szybko wykluwają się larwy. Oczekują one na żywiciela, reagując na drgania wywołane przez ruch. Każdego żywiciela zasiedla tylko jedna larwa.

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010

ŁOB 19.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

ŁOB 19.06.2011

Justynów 09.06.2011

Justynów 09.06.2011

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, łąki, polany, parki, przydroża, ogrody., murawy kserotermiczne i psammofilne, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Nie gustuje w spadzi. Larwy żerują wewnątrz organizmów żywicieli, do których zalicza się gąsienice i poczwarki z rodzin Noctuidae i Erebidae ( larwy znajdowane min. w gąsienicach Panolis flammeaOrthosia cruda i Cosmia trapezina )
  7. Podobne. Tachina magnicornis, cechami diagnostycznymi są szersze czoło, ciemniejsze stopy , kształt cerci samca oraz pazurki przedniej stopy krótsze od długości pierwszych dwóch segmentów stopy. Rączyce z rodzaju Peleteria są mniejsze i wyróżniają się dodatkową parą szczecinek na policzku, tuż poniżej oka
Las Łagiewnicki 28.07.2011

Łódź – Las Łagiewnicki 28.07.2011

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010

Łask 06.08.2010

Łask 06.08.2010

Łask 06.08.2010

Łask 06.08.2010

Widzew 01.08.2011 Na wrotyczu

Łódź – Widzew 01.08.2011 Na wrotyczu

Dodaj komentarz