Cosmia trapezina – Kresówka leszczynówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą wojanica leszczynówka. Motyl tworzy różne formy barwne, ale zawsze na przednich skrzydłach przepaski zewnętrzna i wewnętrzna układają się w kształt trapezu; pomiędzy tymi przepaskami znajduje się czarna plamka. Gąsienica zielona z jaśniejszymi od tła pasami wzdłuż boków ciała.

C.trapezina

Łódzkie 12.08.2013 Fot. Jacek Nowak

C trapezina

Łódzkie 11.07.2016 Fot. Jacek Nowak

C.trapezina

Łódź 11.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

C trapezina

Łódź 10.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

co-trapezina

Łuków 24.07.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zagajniki, aleje
  3. Wymiary. Rs 27-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od końca kwietnia do początku lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach liściastych; chętnie na lipach, dębach, brzozach i śliwach. Czasem pożerają inne gąsienice – w tym te z własnego gatunku
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak Ricosz avidal
  9. C.trapezina w bazie BioMap
  10. C.trapezina na Lepiforum
Park Poniatowskiego 12.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 12.05.2011

Park Poniatowskiego 12.05.2011 Kanibal

Łódź – Park Poniatowskiego 12.05.2011 Kanibal


Rodzaj Cosmia - Kresówka


avidal

Leave a Reply