Peleteria ruficornis – Peleta mandrylówka

Tachinidae – Rączycowate
Oczy nagie, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Głaszczki silnie zredukowane, krótkie. Tułów i odwłok czarne z szarym opyleniem; tergity bez pomarańczowych plam bocznych. Wierzchołek odwłoka czerwony. Czułki dwubarwne – czerwone z czarnymi wierzchołkami.

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Status. Trudna do oszacowania – brak danych. Zapewne rzadka
  2. Siedlisko. Głównie otwarte, ciepłe tereny – chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne, oraz wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z rodzin Noctuidae, Erebidae, Lasiocampidae, Notodontidae
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju tergity 2 i 3 są w znacznej mierze pomarańczowe, a wierzchołek odwłoka jest czarny. Poza Peleteria iavana głaszczki są u nich normalnie wykształcone, długie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply